Vårterminen 2021

Vi fortsätter med temat ”Kompisar” under vårterminen. Alla grupper kommer också att arbeta med Skolverkets material ”Läslyftet” som främjar språkutveckling.