Stadgar

Förskolan Positivet drivs som en ekonomisk förening som är registrerad hos Bolagsverket.
Klicka på länken nedan för att läsa våra stadgar.

Föreningsstämman hålls varje år i maj månad, det är föreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja funktionärer. På stämman går vi också igenom föregående års bokslut.
Klicka på länken nedan för att läsa aktuellt protokoll.

Stadgar registr 2018

Protokoll Årsstämma 2021-05-17