Arbetsplan

Utifrån våra styrdokument, Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016), upprättas varje läsår en arbetsplan som utgångspunkt för Förskolan Positivets verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Arbetsplan 2018-2019 hs

Grovplan vt-19 hs

Grovplan ht-18 hs

Lpfö rev. 2016