Arbetsplan

Utifrån våra styrdokument, Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18), upprättas varje läsår en arbetsplan som utgångspunkt för Förskolan Positivets verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer

Arbetsplan 2021-2022 hs

Grovplanering vt-22 hs

Grovplanering ht-21 hs

Lpfö 18