Arbetsplan

Utifrån våra styrdokument, Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18), upprättas varje läsår en arbetsplan som utgångspunkt för Förskolan Positivets verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer

Lpfö 18

Arbetsplan 2023-2024 hs

Grovplanering HT 2023 Alla grupper Hs