Arbetsplan

Utifrån våra styrdokument, Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18), upprättas varje läsår en arbetsplan som utgångspunkt för Förskolan Positivets verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer

Arbetsplan 2019-2020 hs

Grovplanering ht-19 hs

Grovplanering vt -20 hs

Lpfö 18