Arbetsplan

Utifrån våra styrdokument, Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18), upprättas varje läsår en arbetsplan som utgångspunkt för Förskolan Positivets verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer

Arbetsplan 2020-2021 hs

Grovplanering vt -21 hs

Grovplanering ht -20 hs

Lpfö 18