Välkomna till läsåret 2022-2023

Läsårets undervisning utgår från forskaren Alan Bishops sex matematiska aktiviteter: leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna.