Höstens tema är vatten och luft. Barnen har undersökt var det finns vatten på förskolan

 

Vi arbetar med flyta/sjunka