Kooperativet Positivet en bra start i livet

Förskolan Positivet är en liten föräldrakooperativ förskola, med en avdelning för barn 1-5 år, belägen i natursköna Rismåla. Verksamheten startade i januari 1991 på initiativ av en grupp föräldrar som tillsammans med HSB bildade en ekonomisk förening. Föreningen står som huvudman för verksamheten.

Genom föräldrarnas arbetsinsatser (t.ex. reparationer, trädgårdsskötsel och styrelseuppdrag) ökar vi känslan av gemenskap och inflytande. Styrelsen ansvarar tillsammans med vår rektor för ekonomin och har anställt vår personal som består av tre förskollärare, en barnskötare (motsvarande 3,15 heltidstjänster i barngrupp) och en kokerska/lokalvårdare.

Verksamheten planeras utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och är inriktad på natur och miljö samt språkutveckling. I det systematiska kvalitetsarbetet används pedagogisk dokumentation för att följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten. Värdegrundsarbetet utgår från ledorden gemenskap, ansvar, trygghet och respekt.

De här figurerna träffade vi på en spännande sagovandring i skogen. De gav oss ledtrådar som hjälpte oss att hitta prinsessan som blivit kidnappad av en ensam drake.